Kontakty

Adresa prevádzky:

 Duklianska 38
085 01 Bardejov
Slovenská republika

 

GPS:

49° 18´ 53,78´´ N

21° 17´ 45,33´´ E

 

Otváracie hodiny:

November - December
Pondelok - Piatok 9:00 - 18:00
Sobota  9:00 - 12:00

 

Mimo tohto obdobia a otváracích hodín podľa dohody.  

Tel.: 0911 958 567, 0905 948 567    

 

E-mail: pyrocollection@gmail.com

 

Fakturačná adresa:    

PyroCollection, Slovakia s.r.o.
Duklianska 38
085 01 Bardejov
Slovenská republika

IČO : 45 427 691
DIČ : 2022986900
IČ DPH : SK2022986900

Bankové spojenie ( Slovenská sporiteľňa, a.s. ):

č.ú.: 0452902574/0900
IBAN : SK8809000000000452902574
SWIFT : GIBASKBX

Predávajúci je platcom DPH.

 ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov1
Odbor výkonu dozoru
Tel. č.: 051/772 15 97
Fax.č.: 051/772 15 96

 

PyroCollection, Slovakia s.r.o. aktívne pracuje v týchto oblastiach:

  • realizácia profesionálnych ohňostrojov
  • realizácia špeciálnych pódiových efektov v interiéry a exteriéry
  • obchodná činnosť so zábavnou pyrotechnikou KAT. F1, F2 a F3
  • obchodná činnosť s profesionálnou ohňostrojnou pyrotechnikou KAT. F4
  • výroba papierových ohňostrojov
  • vývoj pyrodigitálnych odpaľovacích systémov
  • výskum, vývoj a výroba nových pyrotechnických efektov podľa najnovších trendov