Často kladené otázky FAQ

1. Čo je zábavná pyrotechnika?

 • Zábavná pyrotechnika sú pyrotechnické výrobky, ako sú ohňostroje, prskavky, rakety a iné druhy, ktoré sa používajú na zábavu a dekoráciu pri rôznych oslavách a podujatiach.

2. Je zábavná pyrotechnika bezpečná?

 • Áno, zábavná pyrotechnika je bezpečná, ak sa používa v súlade s návodom na použitie a bezpečnostnými pokynmi výrobcu. Je dôležité dodržiavať osobitné predpisy a odporúčania týkajúce sa používania zábavnej pyrotechniky.

3. Rozdelenie zábavnej pyrotechniky podľa kategórii nebezpečnosti

Zábavná pyrotechnika je rozdelená podľa kategórie nebezpečnosti, pričom existujú presné predpisy a štandardy, ktoré určujú, aké typy produktov môžu byť predávané a používané. Kategórie zábavnej pyrotechniky podľa nebezpečnosti môžu zahŕňať:

 1. Kategória F1: Nízka Nebezpečnosť: Predaj povolený od 15 rokov

  • Táto kategória zahŕňa pyrotechnické výrobky, ktoré majú veľmi nízku úroveň nebezpečenstva a môžu byť používané bežnými spotrebiteľmi bez špeciálnych povolení. Sem patria fontány, prskavky, bengálske ohne a iné malé produkty.
 2. Kategória F2: Stredná Nebezpečnosť: Predaj povolený od 18 rokov

  • Táto kategória obsahuje pyrotechnické výrobky, ktoré majú strednú úroveň nebezpečenstva. Sem patria niektoré druhy rakiet, menšie ohňostroje a iné produkty, ktoré vyžadujú opatrné používanie a môžu byť predávané len v určitých obchodoch s ohňostrojmi.
 3. Kategória F3: Vysoká Nebezpečnosť: Predaj povolený od 21 rokov

  • V tejto kategórii sú pyrotechnické výrobky s vysokou úrovňou nebezpečenstva. Patria sem pokročilé ohňostroje, väčšie rakety a iné produkty, ktoré vyžadujú odbornú manipuláciu. Používanie týchto produktov môže vyžadovať špeciálne povolenie.
 4. Kategória F4: Extrémna Nebezpečnosť: Predaj povolený len odborne spôsobilým osobám

  • Táto kategória obsahuje profesionálnu pyrotechniku a produkty, ktoré sú určené len pre skúsených pyrotechnikov a odpaľovačov ohňostrojov a majú extrémnu úroveň nebezpečenstva. Používanie týchto produktov vyžaduje odborné schopnosti a príslušné povolenia.

Pri zakupovaní a používaní zábavnej pyrotechniky je dôležité vedieť, do ktorej kategórie produkt patrí, a dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a predpisy. Vždy je lepšie sa poradiť s odborníkom, aby ste mali jasnú predstavu o bezpečnosti a správnom používaní pyrotechnických výrobkov.

4. Potrebujem povolenie na používanie zábavnej pyrotechniky?

 • Použitie zábavnej pyrotechniky kat. F2 a F3 je bez obmedzení od 31.12  do 01.01 následújúceho roka, pokiaľ obec, mesto nemá schválené VZN o celkovom zákaze používania zábavnej pyrotechniky na území danej obce alebo mesta. Počas roka t.j. od 2.01 do 30.12 potrebujete povolenie od príslušnej obce, mesta  pre použitie zábavnej pyrotechniky kat. F2 a F3. Žiadosť o povolenie je potrebné podať najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením. Použitie zábavnej pyrotechniky kat. F1 je bez obmedzení. Pokiaľ sa jedná o ohňostroj teda o odpaľovanie zábavnej pyrotechniky kat. F2, F3 a F4 odborne spôsobilou osobou žiadosť stačí podať min. 10 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením ohňostroja.
 • Pri ohňostroji je potrebné oznámiť aj iné inštitúcie a úrady a to Obvodný banský úrad, HaZZ SR, Políciu SR a Dopravný úrad pokiaľ sa ohňostroj nachádza menej ako 10 000 m od vzťažného bodu letiska s celodennou prevádzkou.

5. Kde môžem zakúpiť zábavnú pyrotechniku?

 • Zábavnú pyrotechniku môžete zakúpiť u overených predajcov zábavnej pyrotechniky alebo v obchodoch s ohňostrojmi, ktoré sú registrované a dodržiavajú bezpečnostné normy.

6. Aké sú odporúčania pre bezpečné používanie zábavnej pyrotechniky?

 • Niekoľko dôležitých bezpečnostných odporúčaní zahŕňa:
  • Dôkladné preštudovanie návodu na použitie
  • Používanie pyrotechniky na bezpečnom a otvorenom mieste.
  • Udržiavanie bezpečnej vzdialenosti od divákov a objektov.

7. Kedy je najlepší čas na použitie zábavnej pyrotechniky?

 • Zábavnú pyrotechniku možno používať pri rôznych príležitostiach, ako sú svadby, oslavy narodenín, nový rok a iné špeciálne udalosti, kde je vhodná a dovolená.

8. Aký je rozdiel medzi profesionálnou a neprofesionálnou zábavnou pyrotechnikou?

 • Profesionálna zábavná pyrotechnika teda kat. F4 je určená pre masové podujatia a je určená iba pre odborne spôsobilé osoby. Zábavná pyrotechnika F1, F2 a F3 je určená pre bežného spotrebiteľa a môže byť používaná na súkromné oslavy.

9. Môžem zakúpiť zábavnú pyrotechniku online?

 • Áno, mnoho predajcov zábavnej pyrotechniky ponúka možnosť nákupu online, ale je dôležité vybrať si dôveryhodného a licencovaného predajcu.

Vždy je dôležité byť informovaný a dodržiavať bezpečnostné pokyny pri používaní zábavnej pyrotechniky. Pred použitím by ste mali overiť miestne predpisy a získať prípadné povolenia.