Kontakt

PyroCollection, Slovakia s.r.o

Duklianska 38, 085 01 Bardejov
ICO: 45 427 691
IC DPH: SK2022986900

číslo živnosti: č.OŽP-1/2010/00858-4

Názov účtu: PyroCollection - PyroCollection, Slovakia s.r.o.
IBAN:  SK8809000000000452902574
BIC:  GIBASKBX

Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava


Prísnym a náročným výberom používaných pyrotechnických výrobkov od renomovaných výrobcov firma zaručuje požadovanú euro kvalitu a bezpečnosť celého odpálenia produkcie. Využitím moderného softwéru zn. FINALE FIREWORKS TM na tvorbu simulácie a choreografie ohňostrojov, poskytujeme precízne umiestnenie ohňostrojných efektov na oblohe v pozadí hudobného podkladu ohňostroja alebo inej efektovej produkcie.

  • realizácia profesionálnych ohňostrojov
  • realizácia špeciálnych pódiových efektov v interiéry a exteriéry
  • obchodná činnosť so zábavnou pyrotechnikou KAT. F1, F2 a F3
  • obchodná činnosť s profesionálnou ohňostrojnou pyrotechnikou KAT. F4
  • výroba papierových ohňostrojov
  • vývoj pyrodigitálnych odpaľovacích systémov
  • výskum, vývoj a výroba nových pyrotechnických efektov podľa najnovších trendov