Ohňostroje a bezpečnosť | party-ohnostroje.sk

Ohňostroje a bezpečnosť pri používaní

bezpečnosť ohňostrojov

Ohňostroje sú tradície osláv Nového roka a poskytujú nám nezabudnuteľný zážitok počas mnohých iných dôležitých udalostí. 

Musíme si však uvedomiť, že nejde o hračky pre deti.

"Bezpečnosť nie je drahá, je na nezaplatenie."

Aby sme ich mohli bezpečne používať a vyhnúť sa nebezpečným situáciám, pripravili sme pre vás niekoľko rád o tom, ako ich vystreliť, použiť a užiť si ich.

Pamätajte tiež na niekoľko pravidiel:

  • Nakupujte ohňostroje na osvedčených miestach. https://www.party-ohnostroje.sk sú opravnení predávať pyrotechnické výrobky.
  • Kupujte iba zábavnú pyrotechniku ​​so značkou CE, iba ak sú bezpečné.
  • Pred nákupom skontrolujte, či produkt nie je poškodený.
  • Vždy si prečítajte pokyny a postupujte podľa nich.
  • Neskladajte oheň v blízkosti stromov a domov alebo na iných miestach citlivých na oheň, ani pod strechou
  • Nepálte z balkónov, terás a okien.
  • Nesmerujte na ľudí a zvieratá.
  • Nikdy nepoužívajte ohňostroje pod vplyvom alkoholu.
  • Venujte pozornosť svojim deťom! Nenechajte ich vystreliť pyrotechnické výrobky.

Na zaistenie bezpečnosti divákov a tých, ktorí ohňostroje osvetľujú, odporúčame počas zobrazenia ohňostrojov dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa ohňostrojov.

Deti by nemali manipulovať s ohňostrojom.

Nikdy nedovoľte deťom, aby s ohňostrojom manipulovali, hrali sa s ním alebo ho vystreľovali. 

Ohňostroje by mali manipulovať a zapaľovať iba dospelí. Ohňostroje sú skvelou rodinnou zábavou a zábavou, ale horia veľmi horúco a majú s nimi manipulovať iba dospelí.

Nepoužívajte alkohol s ohňostrojmi.

Pri manipulácii a osvetľovaní zábavnej pyrotechniky nepite žiadny alkohol. 

Zábavnú pyrotechniku môžu používať iba osoby, ktoré konajú zodpovedne a ktoré nie sú narušené alkoholom, drogami alebo akýmkoľvek spôsobom. 

Opilosť zvyšuje možnosť zranenia vás alebo iných.

Postupujte podľa zákonov a použite zdravý rozum.

Dodržiavajte miestne a štátne zákony týkajúce sa držby a používania ohňostrojov a pri manipulácii s ohňostrojmi používajte vždy zdravý rozum.

Pred použitím každej položky ohňostroja si prečítajte všetky pokyny, upozornenia, štítky a výstrahy, aby ste pochopili výkonnosť produktu a riziká spojené s jeho používaním. 

Používajte iba tie ohňostroje, ktoré sú povolené podľa zákonov obce, v ktorej budete ohňostroj používať. 

Nakupujte zábavnú pyrotechniku od spoľahlivých licencovaných predajcov.

Kúpte si zábavnú pyrotechniku ​​od spoľahlivého autorizovaného predajcu ako je Pyrocollection. 

Licencovaní a spoľahliví predajcovia budú prepravovať iba produkty, ktoré spĺňajú normy banského zákona stanovené na Slovensku a ktoré sú testované na bezpečné použitie.

Nepoužívajte nelegálne výbušniny; nemeňte žiadne ohňostroje; a nepokúšajte sa vytvoriť svoj vlastný ohňostroj alebo otvárať produkty.

Používajte Fireworks na pevnom povrchu.

Ohňostroj vždy používajte na tvrdom, rovnom a rovnom povrchu, aby ste zaistili stabilitu produktov. 

Toto je obzvlášť dôležité pri použití vyšších predmetov, ktoré pri vznietení spôsobujú ťah. 

Povrch trávy, štrku a piesku nie je vhodný pre žiadny pyrotechnický predmet určený na použitie vo zvislej polohe. 

Ak používate ohňostroje na tráve, štrku alebo piesku, spoločnosť Pyrocollection odporúča položiť silný kus preglejky pre použitie ako pevný a rovný povrch na streľbu.

Spevnite stabilitu kompaktu ohňostroja.

Pri ich používaní musíte urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby ste zaistili stabilitu. 

Umiestnite tehly na obe strany leteckého zosilňovača, trubice a vysokej fontány, aby ste sa vyhli „prevráteniu“. 

Prípadne môžete produkt zahrabať na polovicu výšky v zemi alebo vo vedre naplnenom zeminou alebo pieskom. 

Pomôže to stabilizovať položku počas predstavení.

Používajte v čistom, otvorenom priestore mimo publika.

Udržujte publikum (najmä deti) v bezpečnej vzdialenosti od miesta štartu alebo streľby.

Dôležité: Zábavnú pyrotechniku ​​iniciujte na otvorenom mieste mimo budov, prekážok nad hlavou vozidla a kríkov. 

Odporúča sa minimálna svetlá vzdialenosť 10 metrov pre fontány a iné pozemné predmety a 50 metrov pre kompakty.

Ohňostroje by ste nemali osvetľovať na miestach, kde je suchá tráva alebo akékoľvek horľavé predmety, ktoré by mohli vznietiť. 

Nikdy nestrieľajte ohňostroje v kovových alebo sklenených nádobách. 

Ohňostroj používajte vždy vonku.

Vyhnite sa priamemu ohňostroju.

Nikdy nedávajte hlavu ani žiadnu časť tela na vrchol žiadneho produktu s ohňostrojom. 

Nikdy sa nepozerajte do trubice na kontrolu ohňostroja. 

Nikdy nedržte v ruke ohňostroj a kompakt. 

Pri osvetľovaní sa držte čo najďalej od ohňostroja a po odpálení čo najrýchlejšie odstraňte výrobky.

Pri osvetlení ohňostroja postupujte opatrne.

Použite baterku v noci, aby ste videli poistku. 

Na osvetlenie alebo na iné účely nikdy nepoužívajte lampu alebo iné zariadenie na vytváranie plameňa v blízkosti ohňostrojov. 

Zapálte ohňostroj a rýchlo sa vzdiaľte. 

Rešpektujte výrobky zábavnej pyrotechniky; pri nesprávnom použití môžu byť nebezpečné.

Používajte naraz iba jedenkrát.

Naraz zapaľujte iba jednu položku. 

Niektoré výrobky, keď sa zapália spolu, ako prskavky, budú mať tendenciu vzplanutia nekontrolovateľným a nebezpečným spôsobom.

Nepoužívajte nefunkčné ohňostroje.

Nikdy sa nepokúšajte rozsvietiť, pozmeniť alebo opraviť žiaden nefunkčný ohňostroj. 

Ak pri zapálení ohňostroj nefunguje, nechajte ho stáť najmenej 5 minút a potom ho hoďte do vody. 

Položka zlyhala z istého dôvodu, takže ak sa ju potom pokúsite zapáliť spôsobom, ktorý nie je určený, problém sa znásobí a môže sa vytvoriť nebezpečná situácia. 

Daný výrobok môžete kedykoľvek vrátiť spoločnosti Pyrocollection Slovakia s.r.o., ktorá Vám bez otázok pomôže s výmenou.

Pripravte si zdroj vody blízko pre bezpečnosť.

V prípade núdze majte v blízkosti prístupný hasiaci prístroj, prívod vody, hadicu alebo vedro s vodou. 

Najlepšie je pripojená hadica. 

Pri každej streľbe na ohňostroje by vždy mal byť pridelený jeden jednotlivec ako hasič, ktorého jedinou úlohou je byť pripravený, sledovať trajektórie ohňostroja a byť v pohotovosti pri zdroji vody. 

Požiarny hasič je obzvlášť dôležitý počas suchých podmienok alebo keď je suchá tráva v tesnej blízkosti miesta streľby.

Veterné podmienky.

Pri silnom vetre buďte opatrní pri osvetľovaní ohňostrojov.

Ak počas osvetlenia vašej ohňostroje dôjde k posunu vetra, mali by ste zmeniť miesto, kde sa nachádza vaše strelecké prostredie, aby sa prispôsobilo ---- zmenám vetra alebo zastaveniu streľby, kým vietor neoslabne.

Pri zaobchádzaní s ohňostrojmi postupujte opatrne.

Pri manipulácii s ohňostrojom buďte opatrní a dávajte pozor, aby ste ich neupustili. 

Nenoste ohňostroj vo vrecku a nenechávajte na mieste pod ostrým slnko. 

Pri manipulácii s ohňostrojmi nikdy nefajčite. 

Je lepšie uchovávať ohňostroj v uzavretom obale skôr, ako budete pripravení na zapálenie.

Buďte opatrní, ak sa ohňostroj nepoužíva.

Pri nepoužívaní ohňostrojov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vašej odpaľovacej zóny, je dôležité postupovať veľmi opatrne. 

Iskry z aktívneho ohňostroja môžu zapáliť nečinný ohňostroj a spôsobiť zranenie. 

Nepoužitý ohňostroj zakryte alebo ho vložte do hermeticky uzavretej nádoby, aby ste zabránili iskrám z aktívneho ohňostroja neúmyselným zapálením nečinných.

Nikdy nepoužívajte pyrotechniku ako zbrane.

Nikdy nemierte ani nehádžte žiadne ohňostroje na inú osobu, zvieratá alebo na akýkoľvek majetok.

Skladovanie a likvidácia zábavnej pyrotechniky.

Ohňostroj skladujte na chladnom a suchom mieste mimo bezpečia pred deťmi. 

Ohňostroj po vystrelení riadne zlikvidujte. 

Zlikvidujte ich dôkladným ponorením do vody alebo zasypaním hlinou a potom ich vložte do uzavretej kovovej nádoby na odpadky, pričom nádobu na odpadky budete mať vonku. 

Nikdy neukladajte použité ohňostroje v interiéri.

Noste ochranné okuliare pre svoju bezpečnosť.

Ochranné okuliare sa odporúčajú pre jednotlivcov, ktorí osvetľujú ohňostroje, a pre osoby, ktoré sú blízko ohňostroja.

Pri zvieratách postupujte opatrne.

Pri používaní ohňostrojov buďte opatrní voči zvieratám. 

Hluk a svetlá ohňostroja niektoré často vystrašia, takže je dôležité, aby ste boli ostražitý nad svojimi domácimi zvieratami a zvieratami. 

Počas vystreľovania premiestnite zvieratá mimo ohňostroja alebo ich presuňte vo vnútri.

Prehrávanie hudby alebo TV môže pomôcť odviesť pozornosť zvierat od hluku ohňostroja.

Neprenášajte ohňostroje v lietadle.

Preprava akéhokoľvek zariadenia s ohňostrojom v lietadle je porušením zákona o letectve. 

Rešpektujte zákon a nesnažte sa prenášať ohňostroje na lietadlá alebo ich prepravovať v batožine.

 

Zdroje: 

https://www.epi.sk/zz/2014-58

https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-58/2014

http://www.hbu.sk/files/documents/novinky/ozn%C3%A1menie%20o%20platnosti%20opr%C3%A1vnen%C3%AD.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Fireworks_policy_in_the_European_Union

https://ec.europa.eu/growth/content/making-fireworks-eu-safer-0_en

https://home.army.mil/imcom-europe/index.php/commandinfo/safety/safety_offduty/safety_fireworks